Rehukeskus

E-P:n Minkinrehu Oy:n tuotantolaitos sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Kauhavan kaupungin Kortesjärven kylässä.

Laitoksella on prosessitilan lisäksi pakkasvarasto, useita varastoja ja siiloja. Lisäksi rehusekoittamon yhteydessä sijaitsee Luokan II Käsittelylaitos ja Keräyskeskus ja lämpölaitos. Rehusekoittamolla tuotetaan minkin ja ketun rehua enintään 50 tn vuodessa. Tuotanto toimii seitsemänä päivänä viikossa ja tuotannon huippu ajoittuu elokuun ja marraskuun väliseen aikaan. Turkiseläinten rehuvalio suunnitellaan tietokoneohjelmien avulla kullekin eläintyypille (minkki/kettu) sen hetkiseen tuotantovaiheeseen sopivaksi.

Tuotantoprosessi käsittää rehuaineiden sekoituksen, puuron keiton, murskauksen, sekoituksen ja homogenisoinnin. Rehujen raaka-aineena käytetään Luokan II käsittelylaitoksella jalostettavaa proteiinia ja eläinrasvaa, erilaisia teurastamoiden ja kalateollisuuden sivutuotteita, viljaa, jauhoja, soijaöljyä, soodaa, vitamiineja ja vettä. Rehun valmistus tapahtuu rehusekoittimilla, joihin eri siiloilta sekä murskauksesta ja myllyltä ajettava rehuaines tietokoneella ohjataan ja sekoitetaan keskenään. Homogenisoitu rehu siirretään valmisrehusiiloon ja toimitetaan säiliöautoilla tarhoille.