E-P:n Minkinrehu

E-P:n Minkinrehu är ett finländskt och till största del kundägt aktiebolag. Företaget tillverkar och levererar högkvalitativt och säkert pälsdjursfoder samt utövar råvaruhandel för pälsdjursproduktion. Verksamheten fyller både myndighets- och kundkrav.

E-P:n Minkinrehu har produktionsanläggningar i Kortesjärvi (Kauhava) och Nykarleby. I de svenskspråkiga områdena i Kust-Österbotten betjänar vi under namnet Monäs Feed.

Företaget har 19 anställda. I anslutning till produktionsanläggningen finns en klass II anläggning och insamlingscentral.

Vi utvecklar vår verksamhet enligt ständig förbättring-principen. Målsättningen är att förebygga en minskad miljöinverkan för hela produktionskedjan. Vi har verkat för vidareförädling av päls (Panfur 200, projektverksamhet) för att garantera våra kunder bästa möjliga resultat.

E-P:n Minkinrehu har byggt ett verksamhetssystem vars metoder täcker fortsatt förbättring-processerna samt metoder för att säkra att företaget fyller krav och förväntningar från myndigheter och intressenter. Personalen tar företagets verksamhetsidĂ©, visioner, värderingar och verksamhetspolitik i beaktande i all verksamhet.