Monäs Feed

Monäs Feed i Nykarleby är den äldsta verksamma tillverkaren av pälsdjursfoder för mink och räv i Finland.

Monäs Feed Oy Ab ägs av E-P:n Minkinrehu Oy som innehar aktiemajoritet samt bolagets VD och en entreprenör från nejden. Resten av aktierna är fördelade på ett stort antal lokala pälsdjursfarmare. För närvarande sysselsätter Monäs Feed Oy Ab 13 personer. Monäs Feed har en egen klass II anläggning, som även fungerar som insamlingscentral för slaktbiprodukter.

Monäs Feed

Monäsvägen 442
66970 HIRVLAX
Tfn (06) 768 8100