Produktion

Monäs Feed Oy Ab tillverkar pälsdjursfoder av hög kvalitet för minkar och rävar. Hög kvalitet och ansvarskännande kombinerat med kunskap och lång erfarenhet gör vårt foder till något alldeles extra.

Från november fram till augusti tillverkas ett avelsdjursfoder för både mink och räv, därefter skilda foder för mink, räv och avelsdjur.

Tillverkning

I fodertillverkningen används slaktbiprodukter, fisk, gröt kokad på spannmål samt olika torkade proteinfodermedel och vatten. Vitaminer och annat som djuren behöver sätts i för att fodret ska få det näringsvärde som djuren kräver.

En del slaktbiprodukter och fisk används i färskform och resten är djupfryst. Färsk fisk och slaktbiprodukter plattfryses även ner under lågsäsongen för användning senare under året.

Alla frusna råvaror körs in för upptining innan tillverkningen startar, sedan mals de i kvarnar och skruvas därefter till blandare. Gröt kokas på spannmål och körs likaså via skruv till blandare. Mjölet tillsätts via elevatorer direkt i blandaren. Färska råvaror, såsom slakteribiprodukter. och färsk strömming pumpas i direkt från förvaringskärlen. Vitaminer blandas skilt och tillsätts därefter. Då alla råvaror blandats körs det färdiga fodret genom homogenisator och lagras därefter i buffertsilos tills foderbilarna hämtar fodret och kör ut det till kunden.

Privata transportbolag sköter om transporten med speciella tankbilar.

Kvalitetsmål

Monäs Feed följer de värden som Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rekommenderar för olika årstider. Varje vecka sänds prov till Pälsdjurslaboratoriet i Vasa för analys.