Några viktiga årtal i bolagets historia

1957 Ab Monäs Frys grundades.
1980 Nytt foderkök med den modernaste tekniken byggdes.
1982 KWH köpte Monäs Frys. Nytt namn Oy KWH Monäs Ab.
1992 Raisio blev majoritetsägare. Nytt namn Monäs Feed.
2002 Nytt fryslager byggdes och modifieringar i produktionsanläggningen gjordes. 2008 E-P:n Minkinrehu ny majoritetsägare.

Efterhand som farmningen växte och behovet av råvaror ökade blev behovet av fryslager större. Tanken att bygga ett fryslager hade väckts i Monäs i mitten av 1950-talet. Att skrida från ord till handling gjorde många tveksamma. Då Monäs Frys bildades 1957 var 12 farmare från byn med och dessa grundade ett av de första centralfoderköken i Finland. Idag är centralfoderköket som byns farmarpionjärer grundade Finlands äldsta.

Verksamheten inom bolaget var till en början anspråkslös jämfört med dagens Monäs Feed. Efterhand ökade tillverkningen och bolaget startade i ett tidigt skede egen minkuppfödning och hör till pionjärerna inom rävuppfödningen. På 1970-talet köptes både Kantlax Frys och Farmarnas Foderkök, vilket ökade fodertillverkningen, och ett nytt foderkök byggdes och stod klart 1980. Ledningen för bolaget, som varit med från bolagets grundande, stod nu inför en generationsväxling. I detta läge valde man att söka en samarbetspartner och Oy Keppo Ab (nuvarande KWH Koncernen) förband sig att lösa in alla aktier i bolaget. Aktiemajoriteten övergick till Oy Keppo Ab den 14 september 1982 och bolagets verksamhet, dvs foderproduktionen, ökade kraftigt.

Nedgången i slutet av 80-talet gjorde att KWH Koncernen sökte en samarbetspartner och då inleddes en ny period i bolaget med Foderraisio Ab, först som minoritetsägare och sedan 26 oktober 1992 som moderbolag. Då inregistrerades det nuvarande firmanamnet Monäs Feed Oy Ab.
I slutet av år 2007 sålde Raisio aktiemajoriteten till bolagets VD som sökte en ny samarbetspartner i E-P:n Minkinrehu Oy.
Sedan år 2010 äger E-P:n Minkinrehu över 90 % av aktiestocken i Monäs Feed.