Egenkontroll

Monäs Feed använder ett egenkontrollsystem som består av stödsystem, försäkran om personalens kunnande samt ett HACCP-riskbedömningssystem.

I stödsystemet beskrivs fodersäkerhetens organisation och hur man på anläggnignen hanterar hygien, skadedjursbekämpning, renhet, underhåll, lagring, transport samt spårbarhet för foderpartierna.

Målet med egenkontrollen är att säkra produktens säkerhet samt foderråvarans spårbarhet från ursprung till färdigt foder levererat till kund. Egenkontrollen ger arbetstagarna täckande vägledning för att lagkrav ska upprätthållas i alla skeden av processen.